Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Cela Makedonija >>Автомобилска

          
    
         
  Cela Makedonija >>Автомобилска                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Референт за прием на возила и наплата (АМСМ ) АМСМ *** - Се грижи за прием на возилото, контакт и наплата на корисниците во сервисот - Уредно ја води целокупната потребна евиденција во врска со извршените и наплатени работни налози во тесна соработка со сервисерот - Активно учествува во процесот на продажба на услугите во сервисот
  Возач механичар база Велес (АМСМ ) АМСМ *** - Помош на пат, Шлепување и Сервисни услуги (автомеханичарки, автоелектричарски работи) - Тестирање и Дијагноза на возила - Директен контакт со корисници
  Раководител на Сервис и помош на пат Велес (АМСМ ) АМСМ *** - Координација на работата во сервисот и службите за помош на пат - Материјална и финансиска контрола на сервисот - Развој на мрежа за купување и препродажба на резервни делови преку сервисот - Преговарање со правни лица за продажба на услугите од сервисот - Директен контакт со корисници

  

0  Важи од: 19/2/2021    Огласувач: АМСМ   Скопје   - Се грижи за прием на возилото, контакт и наплата на корисниците во сервисот - Уредно ја води целокупната потребна евиденција во врска со извршените и наплатени работни налози во тесна соработка со сервисерот - Активно учествува во процесот на продажба на услугите во сервисот
  Референт за прием на возила и наплата
 Важи до: 3/3/2021   Автомобилска   - Се грижи за прием на возилото, контакт и наплата на корисниците во сервисот - Уредно ја води целокупната потребна евиденција во врска со извршените и наплатени работни налози во тесна соработка со сервисерот - Активно учествува во процесот на продажба на услугите во сервисот
0  Важи од: 16/2/2021    Огласувач: АМСМ   Велес   - Помош на пат, Шлепување и Сервисни услуги (автомеханичарки, автоелектричарски работи) - Тестирање и Дијагноза на возила - Директен контакт со корисници
  Возач механичар база Велес
 Важи до: 28/2/2021   Автомобилска   - Помош на пат, Шлепување и Сервисни услуги (автомеханичарки, автоелектричарски работи) - Тестирање и Дијагноза на возила - Директен контакт со корисници
0  Важи од: 16/2/2021    Огласувач: АМСМ   Велес   - Координација на работата во сервисот и службите за помош на пат - Материјална и финансиска контрола на сервисот - Развој на мрежа за купување и препродажба на резервни делови преку сервисот - Преговарање со правни лица за продажба на услугите од сервисот - Директен контакт со корисници
  Раководител на Сервис и помош на пат Велес
 Важи до: 28/2/2021   Автомобилска   - Координација на работата во сервисот и службите за помош на пат - Материјална и финансиска контрола на сервисот - Развој на мрежа за купување и препродажба на резервни делови преку сервисот - Преговарање со правни лица за продажба на услугите од сервисот - Директен контакт со корисници
Strana 1 od 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес