Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Cela Makedonija >>Медицина

          
    
         
  Cela Makedonija >>Медицина                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Account Manager for Macedonian Clients (Лиле ДООЕЛ Скопје ) Лиле ДООЕЛ Скопје *** Барам дипломиран фармацевт со лиценца за работа и двајца фармацевтски техничари со положен државен испит по можност со работно искуство. Плата по договор

  

0  Важи од: 12/10/2021    Огласувач: Лиле ДООЕЛ Скопје   Скопје   Барам дипломиран фармацевт со лиценца за работа и двајца фармацевтски техничари со положен државен испит по можност со работно искуство. Плата по договор
  Account Manager for Macedonian Clients
 Важи до: 10/12/2021   Медицина   Барам дипломиран фармацевт со лиценца за работа и двајца фармацевтски техничари со положен државен испит по можност со работно искуство. Плата по договор
Strana 1 od 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес