Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Cela Makedonija >>Трговија

          
    
         
  Cela Makedonija >>Трговија                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Accounting specialist (Центропром доо Скопје ) Центропром доо Скопје *** Се бара книговодител со лиценца.Потребно е работно искуство во струката од најмалку 3 години. CV на меил centroprom1990@gmail.com

  

0  Важи од: 7/8/2020    Огласувач: Центропром доо Скопје   Скопје   Се бара книговодител со лиценца.Потребно е работно искуство во струката од најмалку 3 години. CV на меил centroprom1990@gmail.com
  Accounting specialist
 Важи до: 30/9/2020   Трговија   Се бара книговодител со лиценца.Потребно е работно искуство во струката од најмалку 3 години. CV на меил centroprom1990@gmail.com
Strana 1 od 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес