Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Cela Makedonija >>Site dejnosti

          
    
         
  Cela Makedonija >>Site dejnosti                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Референт за прием на возила и наплата (АМСМ ) АМСМ *** - Се грижи за прием на возилото, контакт и наплата на корисниците во сервисот - Уредно ја води целокупната потребна евиденција во врска со извршените и наплатени работни налози во тесна соработка со сервисерот - Активно учествува во процесот на продажба на услугите во сервисот Доколку сакате да ни се придружете и да станете дел од нашиот успешен тим, ја очекуваме вашата кратка биографија и мотивационо писмо на македонски јазик во електронска форма (во PDF или word, апликациите кои треба да се преземаат од линкови нема да бидат разгледани) да ни ја доставите на vrabotuvanje@amsm.com.mk со назнака РАБОТА – Референт за прием на возила и наплата најдоцна до 31 јануари 2022. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.
  Сервисер за велосипеди (АМСМ ) АМСМ *** - Сервис на велосипеди - Директен контакт со корисници Доколку сакате да ни се придружете и да станете дел од нашиот успешен тим, ја очекуваме вашата кратка биографија и мотивационо писмо на македонски јазик во електронска форма (во PDF или word, апликациите кои треба да се преземаат од линкови нема да бидат разгледани) да ни ја доставите на vrabotuvanje@amsm.com.mk со назнака РАБОТА – Сервисер за велосипеди Скопје, најдоцна до 31 јануари 2022. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.
  Монтер (Пасент дооел Скопје ) Пасент дооел Скопје *** Фирмата Пасент Дооел Скопје има потреба од вработување на лица на следните позиции: 1. Монтер – инсталатер на телеком опрема. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Способност за работа на висина b. Монтажа на телекомуникациска опрема c. Работно искуство со челични конструкции. 2. Бравар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со лемење b. Работно искуство со инсталација на бакарни цевки c. Способност за работа на висина d. Работно искуство со челични конструкции. 3. Монтер – електричар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со електрика b. Способност за работа на висина. Типот на работата за сите горенаведени позиции е теренска и се одвива на територијата на целата држава. Сите заинтересирани кандидати, со и без работно искуство, своите податоци можат да ги испратат на kariera@pasent.mk . За дополнителни прашања и информации контактирајте н? на 02 2 447 444, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

  

0  Важи од: 17/1/2022    Огласувач: АМСМ   Скопје   - Се грижи за прием на возилото, контакт и наплата на корисниците во сервисот - Уредно ја води целокупната потребна евиденција во врска со извршените и наплатени работни налози во тесна соработка со сервисерот - Активно учествува во процесот на продажба на услугите во сервисот Доколку сакате да ни се придружете и да станете дел од нашиот успешен тим, ја очекуваме вашата кратка биографија и мотивационо писмо на македонски јазик во електронска форма (во PDF или word, апликациите кои треба да се преземаат од линкови нема да бидат разгледани) да ни ја доставите на vrabotuvanje@amsm.com.mk со назнака РАБОТА – Референт за прием на возила и наплата најдоцна до 31 јануари 2022. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.
  Референт за прием на возила и наплата
 Важи до: 31/1/2022   Автомобилска   - Се грижи за прием на возилото, контакт и наплата на корисниците во сервисот - Уредно ја води целокупната потребна евиденција во врска со извршените и наплатени работни налози во тесна соработка со сервисерот - Активно учествува во процесот на продажба на услугите во сервисот Доколку сакате да ни се придружете и да станете дел од нашиот успешен тим, ја очекуваме вашата кратка биографија и мотивационо писмо на македонски јазик во електронска форма (во PDF или word, апликациите кои треба да се преземаат од линкови нема да бидат разгледани) да ни ја доставите на vrabotuvanje@amsm.com.mk со назнака РАБОТА – Референт за прием на возила и наплата најдоцна до 31 јануари 2022. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.
0  Важи од: 17/1/2022    Огласувач: АМСМ   Скопје   - Сервис на велосипеди - Директен контакт со корисници Доколку сакате да ни се придружете и да станете дел од нашиот успешен тим, ја очекуваме вашата кратка биографија и мотивационо писмо на македонски јазик во електронска форма (во PDF или word, апликациите кои треба да се преземаат од линкови нема да бидат разгледани) да ни ја доставите на vrabotuvanje@amsm.com.mk со назнака РАБОТА – Сервисер за велосипеди Скопје, најдоцна до 31 јануари 2022. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.
  Сервисер за велосипеди
 Важи до: 31/1/2022   Услуги   - Сервис на велосипеди - Директен контакт со корисници Доколку сакате да ни се придружете и да станете дел од нашиот успешен тим, ја очекуваме вашата кратка биографија и мотивационо писмо на македонски јазик во електронска форма (во PDF или word, апликациите кои треба да се преземаат од линкови нема да бидат разгледани) да ни ја доставите на vrabotuvanje@amsm.com.mk со назнака РАБОТА – Сервисер за велосипеди Скопје, најдоцна до 31 јануари 2022. Само избраните кандидати ќе бидат контактирани.
0  Важи од: 11/1/2022    Огласувач: Пасент дооел Скопје   Цела Македонија   Фирмата Пасент Дооел Скопје има потреба од вработување на лица на следните позиции: 1. Монтер – инсталатер на телеком опрема. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Способност за работа на висина b. Монтажа на телекомуникациска опрема c. Работно искуство со челични конструкции. 2. Бравар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со лемење b. Работно искуство со инсталација на бакарни цевки c. Способност за работа на висина d. Работно искуство со челични конструкции. 3. Монтер – електричар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со електрика b. Способност за работа на висина. Типот на работата за сите горенаведени позиции е теренска и се одвива на територијата на целата држава. Сите заинтересирани кандидати, со и без работно искуство, своите податоци можат да ги испратат на kariera@pasent.mk . За дополнителни прашања и информации контактирајте н? на 02 2 447 444, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
  Монтер
 Важи до: 10/2/2022   Градежништво и Архитектура   Фирмата Пасент Дооел Скопје има потреба од вработување на лица на следните позиции: 1. Монтер – инсталатер на телеком опрема. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Способност за работа на висина b. Монтажа на телекомуникациска опрема c. Работно искуство со челични конструкции. 2. Бравар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со лемење b. Работно искуство со инсталација на бакарни цевки c. Способност за работа на висина d. Работно искуство со челични конструкции. 3. Монтер – електричар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со електрика b. Способност за работа на висина. Типот на работата за сите горенаведени позиции е теренска и се одвива на територијата на целата држава. Сите заинтересирани кандидати, со и без работно искуство, своите податоци можат да ги испратат на kariera@pasent.mk . За дополнителни прашања и информации контактирајте н? на 02 2 447 444, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
0  Важи од: 6/1/2022    Огласувач: МЕГА ДОО   Куманово   Мега Доо Куманово поради зголемен обем на работа бара комерцијалист. Редовна плата, платена исхрана и исплата на бонуси по направен промет. Заинтересирани кандидати можат да ја испратат својата кратка биографија на следниот email: smetkovodstvo@mega.com.mk
  Комерцијалист
 Важи до: 6/2/2022   Трговија   Мега Доо Куманово поради зголемен обем на работа бара комерцијалист. Редовна плата, платена исхрана и исплата на бонуси по направен промет. Заинтересирани кандидати можат да ја испратат својата кратка биографија на следниот email: smetkovodstvo@mega.com.mk
0  Важи од: 6/1/2022    Огласувач: Тардиграде   Цела Македонија   Python Developers We have multiple positions available for Python developers. Mid to Senior Python developer (data engineering background) We need an experienced developer to help design and implement our data pipelining strategy, starting with an assessment of our existing pipelines and working closely with our reporting team to ensure our data pipelines are supporting our data strategy. Experience required with S3, Athena, Redshift, and Glue. Mid-level Python developer We need mid-level Python developers who will work primarily on the new Python gateways and other integrations. PHP knowledge and experience would be desirable given potential responsibilities for working with the current stack. You are expected to have a university degree in the area of computer science, software engineering, or mathematics Competitive salary packages will be offered to prospective candidates. You can be based in Skopje or Ohrid, or can work from home. Excellent command of both spoken and written English is a must. Prospective candidates can email their CV to jobs@tardigrade.mk . Please state your availability. Only citizens of Republic of Macedonia are eligible to apply.
  Senior Python Developer
 Важи до: 7/2/2022   Информатичка технологија   Python Developers We have multiple positions available for Python developers. Mid to Senior Python developer (data engineering background) We need an experienced developer to help design and implement our data pipelining strategy, starting with an assessment of our existing pipelines and working closely with our reporting team to ensure our data pipelines are supporting our data strategy. Experience required with S3, Athena, Redshift, and Glue. Mid-level Python developer We need mid-level Python developers who will work primarily on the new Python gateways and other integrations. PHP knowledge and experience would be desirable given potential responsibilities for working with the current stack. You are expected to have a university degree in the area of computer science, software engineering, or mathematics Competitive salary packages will be offered to prospective candidates. You can be based in Skopje or Ohrid, or can work from home. Excellent command of both spoken and written English is a must. Prospective candidates can email their CV to jobs@tardigrade.mk . Please state your availability. Only citizens of Republic of Macedonia are eligible to apply.
0  Важи од: 3/1/2022    Огласувач: Клуб Спорт 77 ДОО   Битола   РАБОТНИ ЗАДАЧИ ВО ДЕЛОТ НА : Финансиско работење,матријално работење, водење евиденција, главна благајна, контрола на главна благајна ЛИЧЕН ПРОФИЛ: Ефективна соработка со останатите оддели во компанијата Професионалност, посветеност и лојалност Самоиницијативност и тимска работа Одговорна и комуникативна личност Подготвеност за тимска работа и за учење Доколку сакате да бидете дел од тимот на ЕВРОТИП, Ве молиме Вашето CV да го испратите на e-маил hr@evrotip.mk Во насловот на меилот (subject) наведете ја позицијата за која аплицирате.
  Account Manager for Macedonian Clients
 Важи до: 31/1/2022   Неозначена   РАБОТНИ ЗАДАЧИ ВО ДЕЛОТ НА : Финансиско работење,матријално работење, водење евиденција, главна благајна, контрола на главна благајна ЛИЧЕН ПРОФИЛ: Ефективна соработка со останатите оддели во компанијата Професионалност, посветеност и лојалност Самоиницијативност и тимска работа Одговорна и комуникативна личност Подготвеност за тимска работа и за учење Доколку сакате да бидете дел од тимот на ЕВРОТИП, Ве молиме Вашето CV да го испратите на e-маил hr@evrotip.mk Во насловот на меилот (subject) наведете ја позицијата за која аплицирате.
0  Важи од: 22/12/2021    Огласувач: OKITEX DOO Skopje   Скопје   Окитекс Доо Скопје има потреба од 20 конфекциски работници (шивачи) , со и без работно искуство. Работно време од 07:00 до 15:00 часот. Плата по договор.
  Конфекциски работник
 Важи до: 31/1/2022   Текстилна   Окитекс Доо Скопје има потреба од 20 конфекциски работници (шивачи) , со и без работно искуство. Работно време од 07:00 до 15:00 часот. Плата по договор.
Strana 1 od 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес