Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Cela Makedonija >>Неозначена

          
    
         
  Cela Makedonija >>Неозначена                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Remote Talent Acquisition Consultant (onecontact TECH ) onecontact TECH *** At onecontact TECH, we are currently seeking an enthusiastic Remote Talent Acquisition Consultant, with proven communication and organizational skills, and 1-2 years of talent acquisition and technical recruiting experience. Our ideal candidate would be an enthusiastic and goal-oriented individual, who s looking for a clear career plan. This is not an HR position and key job requirement is the ability to source candidates and book interviews with successful candidates Responsibilities Develop and implement strategies/tactics to source the best candidates for technical positions in collaboration with the talent acquisition team Cultivate appropriate strategy proactively to create talent pipelines for open roles by contacting candidates to determine interest Source applicants through various channels which will enable you to succeed in this position Review CV and Job descriptions and schedule interviews Update CRM database and write interview notes/feedback Meeting organizational recruiting goals Conduct Technical Interviews Attend in-house technical and skills training Working Hours 10 AM - 6 PM Mon - Fri What We Offer 100% Remote Work- Work From Anywhere Opportunity To Learn & Develop New Skills An Open & Collaborative Work Environment Continuous Training and a Growth Oriented Career Path

  

2  Важи од: 7/6/2022    Огласувач: onecontact TECH   Цела Македонија   At onecontact TECH, we are currently seeking an enthusiastic Remote Talent Acquisition Consultant, with proven communication and organizational skills, and 1-2 years of talent acquisition and technical recruiting experience. Our ideal candidate would be an enthusiastic and goal-oriented individual, who s looking for a clear career plan. This is not an HR position and key job requirement is the ability to source candidates and book interviews with successful candidates Responsibilities Develop and implement strategies/tactics to source the best candidates for technical positions in collaboration with the talent acquisition team Cultivate appropriate strategy proactively to create talent pipelines for open roles by contacting candidates to determine interest Source applicants through various channels which will enable you to succeed in this position Review CV and Job descriptions and schedule interviews Update CRM database and write interview notes/feedback Meeting organizational recruiting goals Conduct Technical Interviews Attend in-house technical and skills training Working Hours 10 AM - 6 PM Mon - Fri What We Offer 100% Remote Work- Work From Anywhere Opportunity To Learn & Develop New Skills An Open & Collaborative Work Environment Continuous Training and a Growth Oriented Career Path
  Remote Talent Acquisition Consultant  

 Важи до: 8/7/2022   Неозначена At onecontact TECH, we are currently seeking an enthusiastic Remote Talent Acquisition Consultant, with proven communication and organizational skills, and 1-2 years of talent acquisition and technical recruiting experience. Our ideal candidate would be an enthusiastic and goal-oriented individual, who s looking for a clear career plan. This is not an HR position and key job requirement is the ability to source candidates and book interviews with successful candidates Responsibilities Develop and implement strategies/tactics to source the best candidates for technical positions in collaboration with the talent acquisition team Cultivate appropriate strategy proactively to create talent pipelines for open roles by contacting candidates to determine interest Source applicants through various channels which will enable you to succeed in this position Review CV and Job descriptions and schedule interviews Update CRM database and write interview notes/feedback Meeting organizational recruiting goals Conduct Technical Interviews Attend in-house technical and skills training Working Hours 10 AM - 6 PM Mon - Fri What We Offer 100% Remote Work- Work From Anywhere Opportunity To Learn & Develop New Skills An Open & Collaborative Work Environment Continuous Training and a Growth Oriented Career Path
Strana 1 od 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес