Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Cela Makedonija >>Електроника и Телекомуникации

          
    
         
  Cela Makedonija >>Електроника и Телекомуникации                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Remote English Language Representative (OneContact Skopje ) OneContact Skopje *** Excellent English – verbal and written communication skills Exceptional customer service skills. Positive, self-motivated attitude with high energy Ability to think, problem solve, take action and follow through Must be flexible to work shifts as required (evenings, weekends, and holidays) Should be living close to the centar
  Remote French Bilingual Representative (OneContact Skopje ) OneContact Skopje *** Qualifications: Excellent English and French – verbal and written communication skills Exceptional customer service skills. Positive, self-motivated attitude with high energy Ability to think, problem-solve, take action, and follow-through Must be flexible to work shifts as required (evenings, weekends, and holidays) Requirements: A Quite room to work Upload of 10 MB and Download of more than 10 MB for Internet Windows 10

  

2  Важи од: 13/9/2021    Огласувач: OneContact Skopje   Цела Македонија   Excellent English – verbal and written communication skills Exceptional customer service skills. Positive, self-motivated attitude with high energy Ability to think, problem solve, take action and follow through Must be flexible to work shifts as required (evenings, weekends, and holidays) Should be living close to the centar
  Remote English Language Representative  

 Важи до: 30/9/2021   Електроника и Телекомуникации Excellent English – verbal and written communication skills Exceptional customer service skills. Positive, self-motivated attitude with high energy Ability to think, problem solve, take action and follow through Must be flexible to work shifts as required (evenings, weekends, and holidays) Should be living close to the centar
2  Важи од: 13/9/2021    Огласувач: OneContact Skopje   Цела Македонија   Qualifications: Excellent English and French – verbal and written communication skills Exceptional customer service skills. Positive, self-motivated attitude with high energy Ability to think, problem-solve, take action, and follow-through Must be flexible to work shifts as required (evenings, weekends, and holidays) Requirements: A Quite room to work Upload of 10 MB and Download of more than 10 MB for Internet Windows 10
  Remote French Bilingual Representative  

 Важи до: 30/9/2021   Електроника и Телекомуникации Qualifications: Excellent English and French – verbal and written communication skills Exceptional customer service skills. Positive, self-motivated attitude with high energy Ability to think, problem-solve, take action, and follow-through Must be flexible to work shifts as required (evenings, weekends, and holidays) Requirements: A Quite room to work Upload of 10 MB and Download of more than 10 MB for Internet Windows 10
Strana 1 od 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес