Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Cela Makedonija >>Трговија

          
    
         
  Cela Makedonija >>Трговија                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Продавач (СТОКОМАК ДОО ) СТОКОМАК ДОО *** Стокомак е ланец на дисконтни маркети кој работи според концептот и принципите хард-дисконт. Поради проширување и отварање на нови работни позиции, за потребите на маркетите во ВЛАЕ вработуваме КАСИЕРИ/ПРОДАВАЧИ Основна дефиниција и опис на работните задачи на вработените се: - Точно кусање на каса, обезбедување на точна состојба на производите во маркет, ниски кусоци, и поголема ефективност во работењето - Со својот однос, и познавање на производите да допринесе да ги задржи постојните и да привлече нови купувачи - Ја одржува исправноста на производите, проверува и сложува роба на прием, ги дополнува полиците, редот и хигиената во маркет - Комуникативен однос и желба за тимска работа.
  Административен асистент во продажба (ВИТАЛ БТ ) ВИТАЛ БТ *** Административен работник (Комерцијалист) во продажен салон
  Продавач (Гетро-Гостивар ) Гетро-Гостивар *** Гетро“-Гостивар има потреба од вработување на персонал за работа на позиција: ПРОДАЖЕН ПЕРСОНАЛ За работен ангажман во продажни објекти во Гостивар Потребни квалификации: - Минимум средно образование - Претходно работно искуство во продажба ќе се смета за предност - Работно познавање на компјутери Опис на работното место: - Продажба и услуга на клиентите - Одржување и унапредување на изгледот на продавницата - Други задачи поврзани со секојдневното функционирање на продавницата Вашата пријава со Професионална Биографија доставете ја на е-мејл: gv.getro@gmail.com Напомена: САМО апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

  

0  Важи од: 21/4/2021    Огласувач: СТОКОМАК ДОО   Скопје   Стокомак е ланец на дисконтни маркети кој работи според концептот и принципите хард-дисконт. Поради проширување и отварање на нови работни позиции, за потребите на маркетите во ВЛАЕ вработуваме КАСИЕРИ/ПРОДАВАЧИ Основна дефиниција и опис на работните задачи на вработените се: - Точно кусање на каса, обезбедување на точна состојба на производите во маркет, ниски кусоци, и поголема ефективност во работењето - Со својот однос, и познавање на производите да допринесе да ги задржи постојните и да привлече нови купувачи - Ја одржува исправноста на производите, проверува и сложува роба на прием, ги дополнува полиците, редот и хигиената во маркет - Комуникативен однос и желба за тимска работа.
  Продавач
 Важи до: 28/4/2021   Трговија   Стокомак е ланец на дисконтни маркети кој работи според концептот и принципите хард-дисконт. Поради проширување и отварање на нови работни позиции, за потребите на маркетите во ВЛАЕ вработуваме КАСИЕРИ/ПРОДАВАЧИ Основна дефиниција и опис на работните задачи на вработените се: - Точно кусање на каса, обезбедување на точна состојба на производите во маркет, ниски кусоци, и поголема ефективност во работењето - Со својот однос, и познавање на производите да допринесе да ги задржи постојните и да привлече нови купувачи - Ја одржува исправноста на производите, проверува и сложува роба на прием, ги дополнува полиците, редот и хигиената во маркет - Комуникативен однос и желба за тимска работа.
0  Важи од: 21/4/2021    Огласувач: ВИТАЛ БТ   Велес   Административен работник (Комерцијалист) во продажен салон
  Административен асистент во продажба
 Важи до: 15/5/2021   Трговија   Административен работник (Комерцијалист) во продажен салон
0  Важи од: 15/4/2021    Огласувач: Гетро-Гостивар   Гостивар   Гетро“-Гостивар има потреба од вработување на персонал за работа на позиција: ПРОДАЖЕН ПЕРСОНАЛ За работен ангажман во продажни објекти во Гостивар Потребни квалификации: - Минимум средно образование - Претходно работно искуство во продажба ќе се смета за предност - Работно познавање на компјутери Опис на работното место: - Продажба и услуга на клиентите - Одржување и унапредување на изгледот на продавницата - Други задачи поврзани со секојдневното функционирање на продавницата Вашата пријава со Професионална Биографија доставете ја на е-мејл: gv.getro@gmail.com Напомена: САМО апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.
  Продавач
 Важи до: 30/4/2021   Трговија   Гетро“-Гостивар има потреба од вработување на персонал за работа на позиција: ПРОДАЖЕН ПЕРСОНАЛ За работен ангажман во продажни објекти во Гостивар Потребни квалификации: - Минимум средно образование - Претходно работно искуство во продажба ќе се смета за предност - Работно познавање на компјутери Опис на работното место: - Продажба и услуга на клиентите - Одржување и унапредување на изгледот на продавницата - Други задачи поврзани со секојдневното функционирање на продавницата Вашата пријава со Професионална Биографија доставете ја на е-мејл: gv.getro@gmail.com Напомена: САМО апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.
Strana 1 od 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес