Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Cela Makedonija >>Градежништво и Архитектура

          
    
         
  Cela Makedonija >>Градежништво и Архитектура                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Монтер (Пасент дооел Скопје ) Пасент дооел Скопје *** Фирмата Пасент Дооел Скопје има потреба од вработување на лица на следните позиции: 1. Монтер – инсталатер на телеком опрема. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Способност за работа на висина b. Монтажа на телекомуникациска опрема c. Работно искуство со челични конструкции. 2. Бравар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со лемење b. Работно искуство со инсталација на бакарни цевки c. Способност за работа на висина d. Работно искуство со челични конструкции. 3. Монтер – електричар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со електрика b. Способност за работа на висина. Типот на работата за сите горенаведени позиции е теренска и се одвива на територијата на целата држава. Сите заинтересирани кандидати, со и без работно искуство, своите податоци можат да ги испратат на kariera@pasent.mk . За дополнителни прашања и информации контактирајте н? на 02 2 447 444, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

  

0  Важи од: 11/1/2022    Огласувач: Пасент дооел Скопје   Цела Македонија   Фирмата Пасент Дооел Скопје има потреба од вработување на лица на следните позиции: 1. Монтер – инсталатер на телеком опрема. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Способност за работа на висина b. Монтажа на телекомуникациска опрема c. Работно искуство со челични конструкции. 2. Бравар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со лемење b. Работно искуство со инсталација на бакарни цевки c. Способност за работа на висина d. Работно искуство со челични конструкции. 3. Монтер – електричар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со електрика b. Способност за работа на висина. Типот на работата за сите горенаведени позиции е теренска и се одвива на територијата на целата држава. Сите заинтересирани кандидати, со и без работно искуство, своите податоци можат да ги испратат на kariera@pasent.mk . За дополнителни прашања и информации контактирајте н? на 02 2 447 444, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
  Монтер
 Важи до: 10/2/2022   Градежништво и Архитектура   Фирмата Пасент Дооел Скопје има потреба од вработување на лица на следните позиции: 1. Монтер – инсталатер на телеком опрема. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Способност за работа на висина b. Монтажа на телекомуникациска опрема c. Работно искуство со челични конструкции. 2. Бравар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со лемење b. Работно искуство со инсталација на бакарни цевки c. Способност за работа на висина d. Работно искуство со челични конструкции. 3. Монтер – електричар. Предност ќе имаат апликантите кои ги поседуваат следните квалификации: a. Работно искуство со електрика b. Способност за работа на висина. Типот на работата за сите горенаведени позиции е теренска и се одвива на територијата на целата држава. Сите заинтересирани кандидати, со и без работно искуство, своите податоци можат да ги испратат на kariera@pasent.mk . За дополнителни прашања и информации контактирајте н? на 02 2 447 444, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
Strana 1 od 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес