Îãëàñè , Oglasi , ðàáîòíè ìåñòà , rabotnimesta , Oglasnik , Îãëàñíèê , rabota , ðàáîòà , Cela Makedonija >>Дистрибуција

          
    
         
  Cela Makedonija >>Дистрибуција                                                                                                                                                             

      
  Премиум огласи
  Дистрибутер (Бима Логистика ) Бима Логистика *** Потребни квалификации: Минимум средно образование Возачка дозвола Б и Ц категорија Претходно работно искуство на иста или слична позиција Работни задачи: Управување со возило и достава Навремена дистрибуција на производите Врши утовар и истовар на роба Подготвува патни налози Развивање и одржување на односите со клиентите

  

0  Важи од: 5/8/2020    Огласувач: Бима Логистика   Скопје   Потребни квалификации: Минимум средно образование Возачка дозвола Б и Ц категорија Претходно работно искуство на иста или слична позиција Работни задачи: Управување со возило и достава Навремена дистрибуција на производите Врши утовар и истовар на роба Подготвува патни налози Развивање и одржување на односите со клиентите
  Дистрибутер
 Важи до: 31/8/2020   Дистрибуција   Потребни квалификации: Минимум средно образование Возачка дозвола Б и Ц категорија Претходно работно искуство на иста или слична позиција Работни задачи: Управување со возило и достава Навремена дистрибуција на производите Врши утовар и истовар на роба Подготвува патни налози Развивање и одржување на односите со клиентите
Ñòðaíà 1 îä 1

  | Почетна |   | Помош |  | Контакт |
  
Неозначена
Автомобилска
Администрација
Археологија
Безбедност и заштита при работа
Ветерина
Воена
Геодезија
Градежништво и Архитектура
Графичка
Дистрибуција
Дрвна
Е-комерц
Економија
Електроника и Телекомуникации
Енергетика
Животна средина
Забава и рекреција
Земјоделство
Издаваштво
Инжинерство
Информатичка технологија
Јавна Администрација
Комунална
Консалтинг,тренинг и човечки ресурси
Машинство
Медиуми
Медицина
Менаџмент
Металургија
Невладини организации и Здруженија
Недвижнини
Образование и наука
Одбрана
Осигурување
Полиција
Право
Прехранбена
Продажба и Маркетинг
Производство
Ревизија
Рударство
Сметководство
Сообраќај
Социјална
Спорт
Стоматологија
Текстилна
Трговија
Туризам
Убавина и здравје
Угостителство
Уметност и Култура
Услуги
Фармација
Финансии и банкарство
Фонд
Хемија
Хотелиерство
Царина
Човечки ресурси
Шпедиција и транспорт
Шумарство
Сите дејности
 
 
Примете ги на e-mail огласите за дејностите и регионите од Ваш интерес